سازمان تعاونی روستایی

توزیع آنلاین محصولات تنظیم بازار


- با همکاری پلتفرم دَسـ تو دَسـ

نهوه خرید میوه تنظیم بازار

شما امکان خرید پرتقال تا سقف 2000 کیلو را دارید . با وارد کردن تعداد درخواستی هر سبد پرتقال میتوانید نصف از وزن پرتقال را سیب سفارش دهید که سیب به دو قسمت سیب زرد و قرمز تقسیم میشود شما امکان تغییر وزن سیب زرد را ندارید ولی میتوانید وزن سیب قرمز را افزایش دهید.

Image
Shape Shape Shape

برای ثبت درخواست لطفا وارد شوید

محصولات را انتخاب کنید...
پرتقال 45000t
پرتقال 40000t
نام محصول
قیمت واحد
وزن
مجموع قیمت
تعداد

سیب زرد کیلویی 1500 تومان
مقدار (کیلو)
نوع سبد
سیب قرمز کیلویی 1500 تومان
مقدار (کیلو)
نوع سبد
مجموع قیمت :
0
مجموع تخفیف :
0
مجموع وزن :