نام : حسين
نام خانوادگی : اکبريان راد
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Hosein.Akbarianrad@tceo.ir
نام : سيامک
نام خانوادگی : الهی فر
سمت : دبیر
شماره تماس : 42644
ایمیل : siamak.elahifar@tceo.ir
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : آزادمنجيری
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : gholamreza.azad@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : آمری نيا
سمت :خزانه دار
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mojtaba.amerinia@tceo.ir
نام : کامران
نام خانوادگی : تيموری
سمت : عضو اصلی
شماره تماس : 42644
ایمیل : Kamran.Teymoori@tceo.ir
نام :احمد
نام خانوادگی : خرم
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Ahmad.Khoram@tceo.ir
نام : بيژن
نام خانوادگی : خطيبی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Bijan.Khatibi@tceo.ir
نام :الهه
نام خانوادگی : رادمهر
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : Elaheh.Radmehr@tceo.ir
نام : حسام الدين
نام خانوادگی : راقی
سمت : عضو اصلی هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : hesam.raghi@tceo.ir
نام : کامبيز
نام خانوادگی : رضوی
سمت : عضو اصلی هيات مديره
شماره تماس : 42644
ایمیل : kambiz.razavi@tceo.ir
نام : سيدعليرضا
نام خانوادگی : ميرجعفری
سمت : رييس سازمان
شماره تماس : 42644
ایمیل : Alireza.MirJafari@tceo.ir
نام : سیدمحمد
نام خانوادگی : هاشمی
سمت : نايب رييس اول
شماره تماس : 42644
ایمیل : Mohammad.Hashemi@tceo.ir
نام : پيام
نام خانوادگی : رئيسی اصل
سمت : نايب رييس دوم
شماره تماس : 42644
ایمیل : payam.raeisi@tceo.ir
نام : سيامک
نام خانوادگی : الهی فر
سمت : دبير هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : siamak.elahifar@tceo.ir
نام : مجتبی
نام خانوادگی : آمری نيا
سمت : خزانه دار سازمان
شماره تماس : 42644
ایمیل :Mojtaba.amerinia@tceo.ir
 
 

ازمان نظام مهندسی ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تأسیس شده است .پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفندماه سال 74 اولین دوره هیأت مديره در سال 1376 براساس قانون جدید تشکیل گردید. دومین دوره هیأت مدیره در سال 1379 ،سومين دوره هيأت مديره در سال 1382، چهارمين دوره هيأت مديره در سال 1385 ، پنجمين دوره هيأت مديره در سال 1388 ، ششمین دوره هیأت مدیره در سال 1391، هفتمین دوره هیأت مدیره در سال 1394 و هشتمین دوره هیئت مدیره در سال 1397 به وسیله اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و مشغول به کار گردیدند. ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عبارتند از :

 

  نمایندگیهای سازمان نظام مهندسی در استانها  

 

سازمان نظام مهندسی همدانسازمان نظام مهندسی یزد سازمان نظام مهندسی اصفهان سازمان نطام مهندسیسازمان نظام مهندسی تهرانسازمان نطام مهندسی تبریز

  •  

  گروه های تخصصی مهندسی ایران  

  •  


 

 

 

 

  واحد های تولیدی وخدماتی تحت حمایت سازمان نظام مهندسی ایران  

 تامین کنندگان صنایع فلزی  

 

                                            

 
 
  تامین کنندگان  تجهیزان آشپز خانه ولوازم بهداشتی   
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
  تجهیزات ومسالح ساختمانی  
 
 
 
 

 

                                          

 

  ابزار ،لوازم ساختمانی و ایمنی  

 

 

  تاسیسات ،مکانیکی و تهویه مطبوع  

 

 

  تاسیسات برق والکترونیک وهوشمند سازی  

 

 

  چسب رنگ وشیمی ساختمان  

 

 

 

  تجهیزات آشپز خانه ولوازم بهداشتی  

 

 

 

  اصناف و مجریان صنعت ساختمان  مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 

اتحادیه عایق کاری صنف سنگصنف تاسیساتبرق کشی اصنافاستادکاران اصناف

 

صنف درب پنجرهصنف کاشیصنف نقاش

 

 انبوه سازان وشرکتهای ساختمانی  

 جهاد نصر

 

ورود / ثبت نام پراکندگی جغرافیایی سبد خرید سازمان ها تیکت نزدیک ترین ها قوانین