کاریابی فربد مهر (دس تو دس)

درباره ما

کاریابی فربد مهر (دس تو دس)

مرکز کاریابی فربد مهر (دس تو دس) تسهیل‌گر برنامه های شغلی و اشتغال زایی برای متقاضیان و نیازمندان مستعد اشتغال ساکن در محدوده های پراکندگی جغرافیایی برنامه ریزی شده به عبارتی این مرکز با آموزش فرایندها و خط و مشی ها مشاوره، هدایت ومهارت محوری از یک طرف به تامین ملزومات سرمایه ای و سایر عوامل انسانی و مادی موردنیاز برای ایجاد اشتغال را در پیشبرد اهداف کارآفرینی و اشتغال زایی به توانمندسازی نیازمندان و مستعدین یاری می رسانند.

Image
Shape Shape Shape

تسهیلات اشتغال مشاغل خانگی و خود کفائی

کاریابی فربد مهر (دس تو دس)

شرایط دریافت تسهیلات اشتغال

کاریابی فربد مهر (دس تو دس) در راستای اهداف شعار سال "تولید، پشتیبانی ها، ومانع زدایی ها" اقدام به پرداخت تسهیلات تا مبلغ 50 میلیون تومان با شرایط ویژه (4% و باز پرداخت 7 سال ) به واجدین شرایط ذیل پرداخت میگردد.

سرپرستان خانواده که کمتر از یک سال است کسب کار خود را شروع کرده باشند

مستعدین اشتغال که کارت پایان خدمت دارند یا معاف از خدمت هستند ویا معافیت تحصیلی دارند (دانشجویان در اولویت دوم هستند)

بیمه آنها از طرف سازمان، شرکت، صنف و... رد نشود (پرداخت کنندگان خویش فرما شامل این بند نمی شوند )

پروانه کسب کار داشته باشند ویا در شرف کسب پروانه یا مجوز کسب کار باشند.

برای ثبت درخواست لطفا وارد شوید